top of page

Send inquiry

Enter your details in the contact form and send us an inquiry!

  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon

Posjed "Contessa"

​Budrovci 27

47201 DraganićMob 

095-808-1300 Sanja

Email 

posjed.contessa@gmail.com

izlet.contessa@gmail.com

Facebook

Izlet za djecu Contessa

 

Vaš upit je poslan

Anchor 1

General information about our travel agency:

Anchor 4

How to find us

... we are only a 30-minute drive from Zagreb

and only 10 min from Karlovac!

From Zagreb:Take the A1 motorway to Jastrebarsko.

Follow the main road in the direction of Karlovac for about 10 min.

After Draganic, next place is Budrovci. Soon after the yellow sign, on the left side you will see a small church, and just across the street you can turn right, next to the bus station is a big parking. Contessa is right across the street. :)

 

karta_kako_doći_na_posjed.jpg
From Karlovac/Rijeka:Take the A1 motorway to Karlovac.

Immediately after the toll booths, you arrive at the traffic light and turn right onto the main D1 road just past the Petrol gas station. After a 10-minute drive, you will reach Budrovci. You will see a church on the right and a street that you can turn in to the left. The is a parking and a bus statin, and Contessa is right across the street. :)

 

Anchor 2

About us

Tvrtka:  Contessa Experience j.d.o.o., turistička agencija

Sjedište/adresa: Budrovci 27; 47201 Draganić

OIB: 81500968119; MB: 080908122

PDV identifikacijski broj: HR81500968119

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d.

IBAN: HR37 2360 000 1102 414 986

SWIFT code: ZABAHR2X

Internet turistička agencija "Contessa"

Alojzija Stepnica 20/2, 10430 Samobor

ID kod: HR-AB-080908122

 

Kontakt mobitel: +385 (0)95-808-1300

E-mail: info@contessa.hr; contessa.experience@gmail.com

Na iste mailove možete poslati prijedloge i sugestije.

Radno vrijeme za pozive:

PON-PET 08:00 -18:00

SUB 09:00 - 15:00

NED I PRAZNICI samo hitni pozivi

Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu

Registrirano pod brojem: Tt-14/8863-4

Pravni oblik: jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću

Osnivači/članovi društva: Sanja Canjar, OIB: 74930514467, Alojzija Stepinca 20/2, 10430 Samobor - jedini osnivač j.d.o.o.-a

Temeljni kapital: 10,00 kn

Osobe ovlaštene za zastupanje: Sanja Canjar, OIB:74930514467, Alojzija Stepinca 20/2, 10430 Samobor

-direktor; -zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Voditelj poslovanja: Sanja Canjar

Polica osiguranja jamstva - turistički paket aranžman: 

1501-00000860  Wiener osiguranje

Polica osiguranja od odgovornosti:

1322-00045747 Wiener osiguranje

Pojedinosti o nadležnom tijelu čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost putničke agencije:

Ministarstvo turizma

Samostalni sektor turističke inspekcije

Služba turističke inspekcije

Područna jedinica Zagreb

Trg Republike Hrvatske 8/1, Zagreb 10000

Anchor 3

General info

Opći uvjeti putovanja -  su sastavni dio svakog programa putovanja, odnosno izleta i svakog ugovora o zaključenom turističkom aranžmanu Internet turističke agencije „Contessa“ čije sjedište je Contessa Experience j.d.o.o., Budrovci 27, 47201 Draganić, kao organizatora putovanja ( u daljnjem tekstu Agencija)

1. Sadržaj aranžmana - Agencija organizira putovanje, odnosno izlet te jamči provedbu programa kako je navedeno u opisu aranžmana u ponudi, Ugovoru o izvođenju izleta, te na mrežnim stranicama agencije. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.)

2. Prijave i uplate - Prijave za putovanje primaju se telefonski, elektronskom poštom ili putem kontakt obrasca na mrežnim stranicama Agencije. Na temelju primljene prijave Agencija će Ugovaratelju ponuditi Ugovor koji se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisale ugovorne stranke, a proizvodi pravne učinke kad agencija do ugovorenog roka primi odgovarajuću uplatu. Kod jednodnevnih izleta plaćanje je moguće do 1 dan prije izleta. Otplata u ratama moguća je samo uz prethodni dogovor. Način plaćanja definiran je ugovorom.

3. Sadržaj i cijena aranžmana - Sadržaj aranžmana čini, odnosno cijena aranžmana uključuje sve što je organizator putovanja naveo u programu putovanja. Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu pa ih stoga putnik posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom prijave i doplaćuju se na cijenu aranžmana. Cijene aranžmana objavljene su u kunama. Cijena je fiksna prema ponuđenom programu i ugovoru, osim u slučaju promjene vrijednosti kalkulativnih elemenata, na temelju kojih je izračunata cijena putovanja: promjena tečaja kune prema EUR, cijene goriva, cijene javnog prometa i slično.

4. Minimalni broj putnika - Za svako putovanje određen je najmanji broj putnika na temelju kojeg je rađena kalkulacija cijene aranžmana. U slučaju manjeg broja putnika od kalkuliranog (koji je 10% ili veći), agencija zadržava pravo povećanja cijene aranžmana i nadoplaćuje za prazna mjesta u autobusu do kalkuliranog broja.

5. Pravo organizatora na otkaz - Agencija može otkazati aranžman potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme njegova trajanja nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći ili otkloniti, a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa organizatoru bi bile opravdanim razlogom da program ne objavi i ne prima prijave aranžmana. Agencija može također otkazati aranžman ako se ne prijavi neophodan broj putnika predviđen za određeni aranžman. Agencija je dužna sve kupce obavijestiti o otkazu najmanje 5 dana prije početka aranžmana, te im mora vratiti cjelokupni uplaćeni iznos aranžmana.

6. Putno osiguranje i osiguranje od nezgode - Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici agencije dužni su putniku ponuditi “paket” putnog osiguranja koji se sastoji od: dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje prtljage te osiguranje od otkaza putovanja. Cijene aranžmana ne uključuju putna osiguranja, ukoliko nije posebno naglašeno u programu. Potpisom ugovora putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnih osiguranja. U slučaju jednodnevnih izleta  za djecu, osiguranje od nezgode je uključeno ako je tako navedeno u Ugovoru, te važi samo ako Naručitelj izleta (Škola ili Vrtić) pošalje popis djece (imena i prezimena) elektroničkom poštom Agenciji najkasnije 3 dana prije izleta, u suprotnom osiguranje neće biti aktivno. Osiguranje od nezgode vodi se po polici Wiener psiguranja br. 0104-00073721

7. Osiguranje od rizika otkaza putovanja - Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, preporučujemo uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza vrijedi samo u sljedećim slučajevima, i to uz obaveznu pismenu potvrdu: vojni poziv, bolest, smrtni slučaj u užoj obitelji. Kod jednodnevnih izleta roditelji ne moraju doplaćivati osiguranje od otkaza putovanja budući da u slučaju da dijete ne dođe na izlet, Agencija vrši povrat od 100% uplate ukoliko roditelj pošalje pismenu potvrdu o razlogu nedolaska: bolest (medicinska dokumentacija) ili slučaj smrti u užoj obitelji, povrat od 50% uplate vrši se bez pisanog objašnjenja i dokumentacije.

8. Odustajanje putnika od putovanja - Ako putnik pojedinac ili grupa (više od 5 osoba) otkaže ili prekine putovanje, mora to učiniti pismeno. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova, koje će naplatiti organizator putovanja. Od ovog se izuzima smrt u najužoj obitelji, neplanirane, a opravdane obaveze ili odlazak putnika zbog bolesti u bolnicu (što mora dokumentirati bolničkom dokumentacijom), te nenadane posebne okolnosti kao što su elementarne nepogode, ratovi, terorističke akcije i slično, koje mogu izravno utjecati na izvršenje programa putovanja, a za što je mjerodavno priopćenje službenih organa RH. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska i smještajnog objekta, odnosno tipa smještajne jedinice kao i na sve druge bitne promjene osim ako u programu putovanja ili ugovoru nije izričito navedeno drugačije.

 

9. Obveze organizatora putovanja  -  Agencija kao organizator putovanja je dužna brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog organizatora te brinuti o pravima i interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. Agencija je dužna putniku izdati odgovarajući dokument za ugovoreno putovanje.  Agencija isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom (točka 1), te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. Organizator putovanja je odgovoran za izvršenje svih usluga dogovorenih programom i ugovorom.

10. Obveze putnika - Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i stvari ispune uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima svoje zemlje, kao i zemlje u koju eventualno putuje, pridržavati se kućnog reda u prijevoznim, ugostiteljskim i hotelskim objektima. U slučaju nepoštivanja ovih obveza putnik odgovara za nastale posljedice i počinjenu štetu. Agencija otklanja svaku odgovornost za štetu koju bi u tom slučaju snosio putnik. Kod izleta za djecu, roditelj se obvezuje upozoriti dijete kao korisnika usluge o odgovornom ponašanju tijekom cijelog izleta. Stručna pratnja djece odgovara za ponašanje djece na izletu, a Agencija putem voditelja za primjereno izvođenje izleta. Svu prouzročenu štetu od strane djeteta (u autobusu i tijekom izleta) snosi u cijelosti roditelj isplatom odštete po računu izdanom od Agencije.

11. Prtljaga - Agencija ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Prijave za izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili organizatoru. Preporučujemo uplatu police za osiguranje prtljage.

12. Zdravstveni propisi - Putnik je dužan obavijestiti Agenciju o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.).

13. Rješavanje prigovora - Sukladno Čl. 10. st. 3. NN 41/14  Zakona o zaštiti potrošača obavještavamo putnika da ako su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Postupak u svezi s prigovorom: Odmah, na samome mjestu, putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod turističkog pratitelja odnosno predstavnika agencije, a ako ga nema, kod izvršitelja usluga. Ukoliko putnik ne podnese prigovor na gore navedeni način, a konzumira uslugu, odriče se prava na odštetu. Putnik ili predstavnik putnika je dužan surađivati s turističkim pratiteljem ili s predstavnikom agencije i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti; Ako uzrok prigovoru ne bi bio otklonjen, putnik s turističkim pratiteljem ili predstavnikom agencije ili izvršiteljem usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu u dva primjerka koju obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde; Najkasnije 8 dana po povratku putnik šalje pismeni prigovor na adresu agencije Contessa Experience j.d.o.o., Budrovci 27, 47201 Draganić ili elektroničkom poštom na info@contessa.hr, te prilaže pismenu potvrdu koju je potpisao predstavnik i možebitne račune za dodatne troškove. Agencija će primiti u postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe koje primi u navedenom roku od 8 dana.; Agencija je dužna donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora. Agencija može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davaoca usluga najviše za još 14 dana. Agencija će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu boravka. Dok agencija ne odluči o prigovoru putnika, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije.

14. Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja - U slučaju platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja, putnici zatečeni na putovanju trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja Wiener osiguranje Vienna Insurance group d.d. Zagreb, Slovenska 24, te navesti adresu ili broj telefona gdje ih predstavnik osiguranja može kontaktirati. Ovaj dokument vrijedi kao potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti organizatora putovanja. Broj police za osiguranje jamčevina turističkih paket aranžmana osiguranja: 1501-00000697.

15. Osiguranje od odgovornosti - Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Contessa Experience j.d.o.o. ima kod osiguravajućeg društva Wiener osiguranja d.d., sklopljen ugovor broj 1322-00040676 o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnosi na paket-aranžman.

16. Zaštita osobnih podataka - Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije ugovorenih aranžmana i koristit će se za daljnju komunikaciju. Agencija se obvezuje da osobne podatke putnika neće iznijeti iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno Odluci Uprave društva o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka.

17. Završne odredbe - Ovi uvjeti i upute za putovanje isključuju sve dosadašnje uvjete i upute o putovanju. Opći uvjeti i upute o putovanju su sastavni dio ugovora kojeg putnik sklapa s agencijom Contessa Experience j.d.o.o. odnosno ovlaštenom turističkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji Contessa Experience j.d.o.o. Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu stalna služba u Karlovcu, a primjenjuje se hrvatsko pravo.

Načini plaćanja

Anchor 5

Internet bankarstvom ili općom uplatnicom koju šaljemo na adresu ili mail.

Anchor 6

Izjava o privatnosti

1. Prikupljanje i korištenje informacija
Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka – GDPR (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.), Contessa Experience j.d.o.o. se obvezuje prikupljati osobne podatke korisnika svojih usluga samo uz dozvolu i u svrhu s kojom je korisnik usluga prethodno upoznat. U procesu realizacije tražene usluge i za davanje obavijesti i informacija vezanih uz Vaše putovanje ili drugu traženu uslugu, koristit ćemo samo one informacije koje nam svojevoljno date. Obvezujemo se da nećemo prodati, iznijeti ili dati ove informacije trećoj stranci na način koji nije naveden u ovoj izjavi. 

Posebno skrećemo pažnju da će se smatrati da je klijent koji je Contessi Experience j.d.o.o.  dao svoj osobni podatak time izričito iskazao svoju privolu na obradu tih podataka.  Napominjemo da ukoliko ugovarate uslugu za druge osobe morate imati njihovu dozvolu za korištenje njihovih osobnih podataka u tu svrhu, odnosno privolu.
Slanjem upita putem kontakt obrasca na našoj web stranici,  putem e mail adrese ili telefonskim putem izričito izjavljujem da sam agenciji Contessa Experience j.d.o.o. dao/la privolu i dobrovoljno stavio/la na raspolaganje svoje podatke te dozvoljavam da ih ista koristi sljedeće svrhe; odgovor na upit, marketinške svrhe (slanje ponuda, akcija, novosti, obavijesti), unos podataka u poslovnu bazu, pozivanje na moguću poslovnu suradnju te u cilju zaštite mojih osobnih interesa u svim poslovima koje ugovaram s agencijom Contessa Experience j.d.o.o.

Svoje osobne podatke u gore navedene svrhe dajete dobrovoljno što potvrđujete dajući jasnu i nedvosmislenu privolu. Navedeni podaci su nam nužni kako bi se ispunile svrhe u koju se prikupljaju i neće biti korišteni ni u koju drugu svrhu bez ishođenja Vaše izričite privole.

Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za izvršenje svrhe prikupljanja podataka i u skladu s važećim zakonskim propisima. Podaci koje prikupljamo su ime i prezime, adresa, OIB, broj telefona, email adresa a dodatno i po potrebi možemo tražiti i druge podatke.

Obavještavamo Vas da u svakom trenutku možete povući privolu na obradu Vaših osobnih podataka bez posljedica te da će Vašem zahtjevu biti udovoljeno u najkraćem mogućem roku. Nakon povlačenja Vaše privole Vaši osobni podaci više neće biti obrađivani te će biti brisani ili uništeni na siguran način. Također Vas obavještavamo da možete koristit svoja prava da dobijete potvrdu o obradi, izvršite uvid u svoje osobne podatke, ispravite ili dopunite iste, prigovorite daljnjoj ili prekomjernoj obradi, blokirate nezakonitu obradu, zatražite brisanje svojih osobnih podataka te zaprimite presliku osobnih podataka radi prijenosa drugom voditelju obrade.

Voditelj obrade osobnih podataka je agencija Contessa Experience j.d.o.o.,  Budrovci 27, 47201 Draganići,  OIB: 81500968119. Voditelj obrade osobnih podataka odgovoran je za obradu podataka, poduzima sve tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka te je zadužen za čuvanje istih sve do opoziva ove privole. Voditelj obrade podataka pobrinut će se da obrada ustupljenih osobnih podataka klijenata bude  u skladu sa svrhom prikupljanja podataka,  da prikuplja i obrađuje samo one podatke koji su nužni za postizanje svrhe obrade, da obrada podataka bude zakonita, poštena i transparentna, za točnost podataka, da podatke obrađuje i čuva samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju su podaci prikupljeni ili koliko nalažu primjenjivi propisi i zakonski rokovi te za sigurnost osobnih podataka. Sve informacije u vezi obrade i korištenja osobnih podataka mogu se dobiti na e mail adresi agencije izlet.contessa@gmail.com.

2. Rezervacija
Pri rezervaciji smještaja, putovanja ili druge usluge koju nudimo, tražit ćemo osobne podatke nositelja rezervacije (poput imena, adrese, kontakt telefona i dr.) i podatke o ostalim korisnicima usluge (poput imena i datuma rođenja djece). Ti podaci koristit će se isključivo za realizaciju usluge, dostavu dokumenata i bit će dostupni isključivo partnerima u realizaciji usluge, odnosno dobavljačima usluga, poput hotela i agenata. Podaci o plaćanju (poput broja kartice, i sl.) posebno su zaštićeni i bit će dostupni samo bankama, odnosno kartičnim kućama radi autorizacije plaćanja.

3. Log datoteke
IP adrese koristimo kako bismo analizirali trendove, održavali Internet stranice te pratili kretanje korisnika. IP adrese nisu vezane uz bilo kakve osobne podatke uz pomoć kojih je moguća identifikacija pojedinca.

4. Linkovi
Ove Internet stranice sadrže linkove na druge Internet stranice. Molimo vas da uzmete u obzir kako Contessa Experience j.d.o.o. ne može biti odgovorna za poštivanje privatnosti na spomenutim drugim Internet stranicama. Naše korisnike potičemo da pročitaju izjave o privatnosti svake Internet stranice koja prikuplja osobne podatke. Ova Izjava o privatnosti primjenjuje se isključivo vezano uz informacije prikupljene na ovim Internet stranicama.

5. Newsletter
Kontakt informacije, poput imena i e-mail adrese, biti će zatražene u slučaju da se korisnik želi prijaviti za primanje newslettera.

6. Sigurnost
Ove Internet stranice poduzimaju sve mjere kako bi zaštitile podatke o korisniku. Unošenje povjerljivih podataka putem ovih Internet stranica zaštićeno je on-line i off-line. Osim korištenja SSL šifriranja kako bismo zaštitili podatke o korisnicima na Internetu, činimo sve što je u našoj mogućnosti kako bismo iste podatke zaštitili i off-line. Pristup svim podacima o našim korisnicima, ne samo gore spomenutim povjerljivim podacima, je ograničen. Pristup povjerljivim podacima imaju samo zaposlenici kojima su isti potrebni kako bi obavili određenu uslugu.

7. Posebna ponuda
Povremeno možete primati informacije o proizvodima, uslugama i posebnim ponudama te newsletter. Poštujući privatnost svojih korisnika nudimo mogućnost odbijanja ovog tipa informacija. Molimo vas da provjerite način odabira ovih mogućnosti.

8. Ispravci/Ažuriranje osobnih podataka
Ako se korisnikovi osobni podaci (poput poštanskog broja) promijene ili ako korisnik više ne želi našu uslugu, omogućujemo ispravljanje, ažuriranje ili uklanjanje korisnikovih osobnih podataka koje posjedujemo. To se obično može izvršiti slanjem e-maila na adresu info@contessa.hr

9. Obavijesti o promjenama
U slučaju da odlučimo promijeniti naša pravila o poštivanju privatnosti obavijest ćemo objaviti na naslovnici naših Internet stranica kako bi korisnici uvijek bili upoznati s podacima koje prikupljamo, načina na koji ih koristimo i pod kojim ih uvjetima. Podatke ćemo koristiti u skladu s pravilima o poštivanju privatnosti važećima u vrijeme prikupljanja podataka.

Reklamacije

Sukladno Čl. 10. st. 3. NN 41/14  Zakona o zaštiti potrošača obavještavamo putnika da ako su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor.

 

Postupak u svezi s prigovorom:

 

Odmah, na samome mjestu, putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod turističkog pratitelja odnosno predstavnika agencije, a ako ga nema, kod izvršitelja usluga. Ukoliko putnik ne podnese prigovor na gore navedeni način, a konzumira uslugu, odriče se prava na odštetu. Putnik ili predstavnik putnika je dužan surađivati s turističkim pratiteljem ili s predstavnikom agencije i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti;

 

Ako uzrok prigovoru ne bi bio otklonjen, putnik s turističkim pratiteljem ili predstavnikom agencije ili izvršiteljem usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu u dva primjerka koju obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde;

 

Najkasnije 8 dana po povratku putnik šalje pismeni prigovor na adresu agencije Contessa Experience j.d.o.o., Budrovci 27, 47201 Draganić ili elektroničkom poštom na info@contessa.hr, te prilaže pismenu potvrdu koju je potpisao predstavnik i možebitne račune za dodatne troškove. Agencija će primiti u postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe koje primi u navedenom roku od 8 dana.;

 

Agencija je dužna donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora. Agencija može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davaoca usluga najviše za još 14 dana. Agencija će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu boravka. Dok agencija ne odluči o prigovoru putnika, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije.

Anchor 7
bottom of page